Page 9 - VKM 2018. OKTÓBER
P. 9

VIZELETTARTÁSI PROBLÉMÁK?

     VAN GYÓGYULÁS MŰTÉT NÉLKÜL!

     Évekkel ezelőtt az elsők között nyílt Debrecenben nőgyógyászati elváltozások lézerkezelését biztosító centrum.
     A Debreceni Lézer Központ két orvosa, Dr. Bartha Tünde és Dr. Major Tamás ezúttal egyik legnépszerűbb
     kezelésükről, az inkontinencia gyógyításáról árul el érdekes részleteket.

     A lézerkezelések évek óta szerepelnek a bőrgyógyászat,  eredményesen kezelni az inkontinenciát. A lézersugár stimu-
     kozmetológia területén. A nőgyógyászati kezelőfej kifej- lálja a hüvelyfalban a kollagén újrarendeződését, új kollagén
     lesztésével immár a hüvelyi panaszokat is biztonságosan és  szintézisét. A beavatkozást összesen három alkalommal vé-
     eredményesen tudjuk kezelni. A lézeralkalmazás megjele- gezzük, 20–20 percig tart, és enyhe melegségérzésen kívül
     nése elsőként az inkontinencia kezelésében teremtett forra- semmilyen kellemetlenséggel nem jár, Ön azonnal visszatér-
     dalmian új helyzetet: műtét nélkül érhetünk el a vizeletcse- het mindennapi tevékenységéhez.
     pegés gyógyításában korábban nem látott eredményeket.
     Az évek előrehaladtával és szülést követően a hüvely opti- Az évek óta sikerrel alkalmazott IncontiLase-kezelés 90%
     mális szerkezete elvész, már harmincas éveiben járó pácien- feletti eredményességét a világon elsők között nálunk al-
     seink is rendszeresen beszámolnak fizikai terhelés, nevetés,  kalmazott IntraLase-terápiával tudjuk tovább javítani.
     szexuális együttlét kapcsán akaratlan vizeletvesztésről. Jel- Ennek hatására azoknál a pácienseknél is lényeges javulás
     lemzően éveken keresztül viselik ezeket a tüneteket, betét  lép fel, ahol a vizelettartási probléma hátterében a húgycső
     viselésére kényszerülnek, holott erre nem lenne szükség.  zárófunkciójának zavara áll. A lézeres kezelés hatására az
                               évek óta eltűrt kellemetlenség megszűnik, pácienseinknek
     A vizeletcsepegést hagyományosan a nem mindig eredmé- nem kell többé betétet viselniük, újra élvezhetik a testmoz-
     nyes intim tornával, illetve műtéttel tudtuk kezelni. Ez utóbbi  gás, a fizikai aktivitást örömét.
     a kórházi bentfekvés mellett kellemetlen vizsgálatokkal, ka-
     téter viselésével jár. A Fotona cég által kifejlesztett és be- Honlapunkon részletes információkat talál a kezelésekkel
     vezetett világszabadalom, az ER:Yag-lézertechnika segítsé- kapcsolatban. Tájékozódjon, éljen az új lehetőségekkel, kér-
     gével intézeti felvétel, műtét, metszés, vérzés nélkül tudjuk  jen konzultációs időpontot!

                            NŐGYÓGYÁSZATI LÉZER KÖZPONT
                              4028 Debrecen, Kétmalom u. 5.
                            Telefon (24 órás infovonal): +36 20 213 7529
                                www.noilezer.hu
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14