Page 8 - VKM 2018. OKTÓBER
P. 8

SZÉPSÉGÁPOLÁS

     MÁR AZ ŐSKORBAN IS                           Ám még innen is van feltámadás, mert
     HASZNÁLTÁK                              a 19. század végén ismét általánosan
                                        divatba jött. A modernkori rúzst először
                       RÚZS
     Az emberiség ősidők óta védi bőrét.                 a Guerlain nevű francia cég kezdte el
     A kizárólag állati bőrökből, prémekből  – az ábrándos áruló     árulni 1884-ben. Titkos receptúra alapján
     összeeszkábált ruhát a szövés és fonás                készült, de az összetevők között szar-
     megjelenésével felváltották a növényi                vasfaggyút, méhviaszt és ricinusolajat
     rostok szövetjeiből varrt darabok. A lábra              biztosan találunk. Az egészet selymes
     először csak egy bőrszíjjal átkötött bőr-              papírba csavarva árulták.
     darab került, később ebből lett saru, majd               Ahogy a filmipar megerősödött, úgy
     megjelentek a mai cipők, bakancsok ősei               terjedt a vászonról lassan az utcákon is
     is. Elődeink hamar rájöttek, hogy hiába               a rúzs, hiszen a korabeli színésznőket
     a meleg ruha, ha felfedezi őket a célpréda              éppúgy utánozták civil kortársaik, mint
     a vadászat során, így alkalmazkodtak                 manapság, csak ma épp a színpadok
     a környezetükhöz, akár azzal is, hogy                és filmvásznak istennőin kívül már a
     arcukat szándékosan összemaszatolták.                celebeket és influencereket is tömegek
     A ma ismert és alkalmazott rúzs ősét te-               követik. A lényeg, hogy a 20. század
     hát valószínűleg a vadonban és kizárólag               első évtizedeiben könnyen gyártható,
     a vadászat megkönnyítésére használták.                alacsony árú, a színésznők és a fotográ-
     A későbbiekben, a fejlett egyiptomi,                 fusok által egyaránt kedvelt rúzsok
     hellén civilizációban vagy akár a Római               terjedtek el. Ekkoriban került a rúzs
     Birodalom területén már elterjedtek a                henger alakú tartóba is. A rúzs haszná-
     szemhéjfestékek és egyéb kozmetikumok                latát a divat határozta meg. A legked-
     is, így nyilvánvaló, az ajakra is juthatott             veltebb árnyalatok közé a lila szilva, a
     némi kenőcsszerű anyag.                       cseresznyepiros, a sötétvörös és a barna
                       Az internet legelterjedtebb ke- tartozott. Érdekesség, hogy mai napig
     DRÁGAKÖVEKET PORÍTOTTAK       resőjén csak magyar oldalakon  ez az egyik legkedveltebb és legfonto-
     ÉRTE                szemezgetve több, mint ezer talá- sabb kiegészítője a női kozmetikumok-
                       latot kapunk a „rúzsfolt dalszö- nak. Ennek oka, hogy olcsó, könnyen
     A legkorábbi időkben a rúzst még gyü- veg” szóösszetételre. Bizony a női  használható és drámai hatást lehet elérni
     mölcsök rostjából, leveléből készítették  ajkakról a férfiak mellkasára,  vele. Megszámlálhatatlan márka verseng
     azok pépesítésével. Csak rövid ideig  ingére és még ki tudja hova kerü- azért, hogy világszerte adott termékből
     voltak használhatók, hiszen a természe- lő rúzsfoltok a buja vágyak vélet- használjanak a legtöbbet. A statisztikai
     tes anyagok miatt gyorsan kiszáradtak.  len leleplezői lehetnek. Hiába a  adatok szerint az észak-amerikai nők
     A civilizáció fejlődésével igyekeztek  körmönfont taktika és ezer alibi,  80%-a gyakran használ rúzst, 30%-a
     időt állóbbá tenni a korabeli szájkencét,  egy-egy árulkodó rúzsnyom  pedig egyszerre 20 darabnál is többet
     másrészt viselőjének a társadalmi rang- hosszú kapcsolatok gyors végét  tart a piperepolcán.
     ját is lehetett a korabeli rúzzsal jelezni.  jelentheti. De mióta használják
      Mezopotámiában olykor drágaköveket  a hölgyek a rúzst? Biztos, hogy
     őröltek meg, hogy azok porából készí- csak a szépségipar terjesztette  RÚZSOS ÉRDEKESSÉGEK:
     tett eleggyel emeljék ki előkelő viselő- el és kizárólag hölgyek ajkának
     jének szépségét. A kutatások szerint az  hangsúlyozására? Lássuk.   l  Míg egykor a vadászat során
     Indus folyó völgyében élő nők használ-                  a férfiak használták, ma a nők
     tak először általánosan rúzst, mégis az                 használják a férfiak meghódításá-
     egyiptomiak voltak azok, akik szinte már  A KÖZÉPKORBAN MAJDNEM     nak fegyvereként
     gyártották azt. Egyiptomban a királyi  ELTŰNT             l  Gyakran az egyedüli kozmetikum,
     családtagok, illetve a társadalmi hierar-                amit használ egy hölgy
     chia tetejéhez közel állók saját metódus,  A jól bevált ókori szépészeti eszközök a  l  Nemcsak kiemel, valóban ápol és
     ma azt mondanánk, gyártási receptúra  középkorban az egyház megerősödésé- eltakar, az ajkak védelmezője is
     alapján készítették el a saját használat- vel, a világi csúfságok üldözésével szinte  l  Az iszlám nem engedi a rúzs
     ra szánt rúzst. A kémiai tudományok  nyom nélkül eltűntek. Hiába használták  használatát
     fejlettsége ellenére ezen receptek olykor  a görög és római színházakban, gazdag  l  Az első csókálló rúzs gyártója
     mérgező eredetű hozzávalót (pl. ólmot)  főúri villákban és olykor a pórnép tagjai  1920 körül abba bukott bele,
     is tartalmaztak, melyek lassan, de bizto- is, a kereszténység elterjedésével szinte  hogy csók nélkül sem jött le
     san halálos betegséget okoztak viselő- nyomtalanul eltűnt a rúzs. A katolikus  a kence az ajkakról
     jüknek. Ekkoriban lett híres a kármin is,  egyház azért tiltotta a kozmetikumok  l  Egy nő átlagosan élete során
     melyet ma karmazsinként, kárminvö- használatát, mert azt – egyebek mellett  4,5 kg-nyi rúzst használ el
     rösként ismerünk. Ezt a festéket csak  a piros rúzst is – az Ördög imádásának  l  Statisztikailag igazolt tény, hogy
     természetes úton egy tetűféléből tudták  egyik kézzel fogható, jól látható jeleként  borús napokon több rúzst adnak
     előállítani, míg a bíborvöröset a tüskés  értékelték. A rúzs csak több száz évvel  el, mint amikor hét ágra süt a nap
     bíborcsigából. Ezeket az ősi festékforrá- később, a 16. században támadt fel
     sokat egyébként a mai napig használja  ismét. A drámai divatváltás I. Erzsébet  ADALÉKOK A RÚZS SORSÁHOZ:
     olykor a szinte mindent szintetikus  királynő nevéhez fűződik. Őfelsége  l  5% a poháron marad ivás után
     forrásból előállító kozmetikai ipar. Érde- rendszeresen fehérre festett arcbőrrel és  l  5% a villán, kanálon végzi evés
     kesség és az egyiptomi falfestményeken,  vörösre rúzsozott szájjal jelent meg  közben
     valamint egyéb megmaradt forrásokon,  az udvartartás előtt. A vörös rúzs presz- l  30% vagy még több az evőesz-
     pl. papirusztöredékeken jól látszik, hogy  tízse a későbbiekben nagyot zuhant,  közökről közvetlenül a gyomorba
     a rúzs színe mennyi változatban elter- a királyi ajkakról az utcalányok szájára  kerül
     jedt, lehetett lila, de fekete is.  került.              l 15% a smink lemosásakor tűnik el

                  W W W.VAROSKOZPONT.HU  8 VÁSÁROLJON TUDATOSAN!
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13